top of page

Egebjerg Landsbyvirksomhed er en socialøkonomisk virksomhed, som vil agere fødselshjælper for

iværksættere og ildsjæle i Egebjerg og omegn. Foreningens formål er at skabe et jobmæssigt

fundament for arbejdsløse, handikappede, eller på anden vis besværede grupper, eller blot skabe

arbejdspladser til gode for Odsherred generelt. De første projekter er allerede ført ud i livet (se Fisk og Fro) og nogle ned på papiret, og de første ansøgninger til økonomisk støtte er indsendt. Foreningen har en mængde projekter i støbeskeen, og interesserede kan med fordel byde ind som tovholder/iværksætter:

 

  • Turistture i Egebjerg og omegn

  • Rideture(overnatning i shelters), Madruter,… Stenalderkost(fang og saml din egen mad) – den totale friluftsoplevelse

  • Energiværkstedet (synergi mellem Energilegepladsen og Energilandsby)

  • Egebjerg energiforsyning (Sol, vind, varme – inspiration fra Samsø)

  • Egebjerg Mejeri og Bryghus (Inspiration fra lignende initiativ ved Svendborg)

  • Café Egeblad

  • Egebjerg Kontorfællesskab

  • Madværkstedet

  • Østers, muslinger og tangproduktion i fjorden

  • Ølgrisen – et samarbejde mellem Jesper Adler(måske) og Egebjerg Mejeri og Bryghus

….og mange mange flere idéer.

 

Der er nok at lave, så hvorfor kede sig

 

Der vil blive indkaldt til generalforsamling i løbet af foråret, og her vil andele og dermed medlemskab af foreningen blive udbudt.Men allerede nu kan man henvende sig til foreningen med projekter og ønske om medlemskab.Der vil i fremtiden være et tæt samarbejde med det kommende Bylaug, men udover det er foreningen en selvstændig virksomhed.

 

 

 

Henvendelse kan ske til Mette Pedersen +45 21 86 29 44eller Erling Skaale +45 22 36 45 05

Landsbyvirksomhed (ELV)

bottom of page