top of page

Fællesspisninger

Tovholder for gruppen: 

Louise Hem

 tlf. 27 20 25 34

Fællesspisninger for hele Egebjerg og Omegn er en tradition som dem der har boet en del år i området kan huske. Ifølge overleveringen var det rigtig hyggeligt og der var ofte over 100 deltagere når det løb af stablen.Vi håber på at kunne genoplive denne herlige tradition, så meld dig til tovholder Louise Hem, hvis du vil give en hånd med realiseringen af den ide.

bottom of page