top of page

Cykelstier

Tovholder for gruppen: 

Lisbet U Hansen

tlf. 59 32 93 63/40 81 31 12

Billedet viser drømmen om Egebjerg Hovedgade, når hele cykelstiprojektet er realiseret om nogle år. Så vil man kunne færdes trygt både til fods og på cykel gennem Egebjergs gader, ligesom det vil være muligt at cykle på en dobbeltrettet cykelsti til både Nyk. Sj og Vig. Det bliver så fedt(:-

Herunder kan du læse om processen for at nå til målet.

Først er der selve ansøgningen som blev sendt til kommunen i sommeren 2012. Ansøgningen er krydret med nogle af byens unge, der skriver til politikerne, hvorfor de gerne vil have en cykelsti. Ansøgningen blev vel modtaget af politikerne, der samstemmende synes, at ideen er god. Det er finansieringen det halter med! Men vi arbejder fortrøstningsfuldt videre. Det skal nok lykkes.

 

Status 2017

Der er lavet 2i1-vej i selve Egebjerg

Der er lavet cykelsti fra Anneberg til Strandhusene, hvor vejen er mest farlig.

 

Egebjerg den 26. juni 2012

 

Ansøgning om cykelstier

Kære politikere og forvaltning i Odsherred kommune.

Vi er en gruppe borgere i Egebjerg og omegn, der har et ønske om at få etableret cykelstier på strækningen mellem

Egebjerg og Nyk. Sj.                  &                          Egebjerg og Vig.

Vi forestiller os, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen for at minimere udgifterne.

Begrundelserne for at etablere cykelsti på de farlige landeveje er følgende:

1 Sikker skolevej

Når eleverne fra Egebjerg og omegn skal i overbygningsskoler, skal de til Nyk. Sj. eller Vig. Her vil cyklen være en oplagt transportform, og afstandene er passende til den alder. Cykelturen vil ofte kunne gøres hurtigere, end hvis man benytter offentlig transport.

Problemet er blot, at det kun er muligt at cykle på landeveje på de omtalte strækninger, og de veje er meget farlige at færdes på med cykel, ikke mindst når man er teenager.

Vi kender til flere tilfælde, hvor skoleelever gerne vil cykle i skole eller cykle med aviser, men ikke får lov fordi landevejen simpelthen er for farlig at færdes på alene.

2 Motion og indlæring

Motion er vigtigt af rigtig mange grunde, og mange undersøgelser peger på, at jo tidligere man får indarbejdet gode motionsvaner, jo længere holder de ved. Derfor mener vi, at det er rigtig vigtigt, at børnene tilbydes en god og sikker skolevej i form af en cykelsti. Motion til og fra skole vil også have en positiv effekt på indlæringsevnen.

3 Færre livsstilssygdomme

Den motion, man kan indarbejde i sin hverdag, er oftest den, der bliver til noget. Af den grund vil cykelstier også gøre vores lokalområde meget mere attraktivt for både børn og voksne. Al den motion, som cykelstierne vil føre med sig, vil bl.a. betyde færre livsstilssygdomme.

4 Færre ulykker – store besparelser

Cykelstierne vil utvivlsomt betyde, at ulykker kan forebygges og forhindres. Hver gang, der sker en ulykke, hvor en cyklist kommer til skade, har det store omkostninger både for de implicerede og for samfundet. Etableringen af en cykelsti kan derfor meget hurtigt tjenes hjem i besparelser på sundhedsområdet.

5 Turisme

Om sommeren er vores område præget af mange turister – herunder mange cyklister. Ruten mellem Egebjerg og Nyk. Sj. er en del af marguerit-rutenettet i Danmark og således meget attraktiv for turister. Cykelstier vil utvivlsomt have en positiv effekt på antallet af turister, der besøger området.

6 Tilflytning til området

Cykelstier vil helt sikkert være med til at gøre Egebjerg om omegn til et sted, hvor folk har lyst til at flytte til.

De vil nemlig betyde, at det altid er nemt, hurtigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at komme rundt i området uden at være afhængig af offentlig transport.

Cykelstierne vil ydermere øge fleksibiliteten for de unge, når de skal dyrke deres fritidsinteresser, det være sig sport, spejder, ungdomsklubber eller aftenskole.

7 Den bæredygtige mulighed

Mange borgere i Egebjerg og omegn ønsker at transportere sig, så det belaster miljøet mindst muligt. Det er svært i en by, hvor bussen kun går hver anden time på søn- og helligdage. Cykelstier vil øge mange menneskers lyst til og mulighed for at cykle til og fra diverse gøremål og dermed begrænse brugen af biler og den deraf afledte forurening.

Vi håber, I vil tage godt imod ovenstående, og vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen på vegne af borgere i Egebjerg og omegn

Anne Katrine Langebæk

&

Morten Hylleberg

Under Himlen 7

4500 Nyk. Sj.

Telf. 299 399 30

Vedlagt er 3 unge menneskers beskrivelser af, hvorfor de gerne vil have cykelstier. 1 beskrivelse vedhæftet.

Hej mit navn er Mathilde, og jeg bor i Egebjerg.

Jeg går i skole i Nykøbing på skolerne i Nyk. Afd. Grundtvigsvej.

Jeg cykler 11 km til skole og 11 km hjem. Der er kun cykelsti de sidste 2 km, og det er et problem, da bilerne kører meget hurtigt, og fordi de presser cyklister og mange af dem tager ikke hensyn. Jeg synes, det er for dårligt, der ikke er flere cykelstier, da det ville gøre det mere sikkert at cykle.

I siger, I gerne vil have, at folk cykler noget mere, men hvis I vil have folk til at cykle, må I også selv gøre noget for det, så folk ikke skal bekymre sig, hver gang de sætter sig op på cyklen. Jeg tror, der er mange forældre, der gerne ville se deres børn cykle i skole, men jeg kan godt forstå, folk vælger at køre deres børn i stedet.

Mvh. Mathilde.

Jeg synes vi skal få cykelstier, fordi folk vil være meget mere trygge i trafikken, og de vil måske tage cyklen til arbejde og skole i stedet for bus og bil.

Jeg ville være meget mere tryg i trafikken, hvis der var cykelstier, og jeg ville have meget mere lyst til at cykle ude i trafikken.

Jeg har selv en avisrute på Egebjergvej, hvor jeg skal cykle ud med aviser, men jeg er ikke så tryg ved den rute, fordi bilerne kører meget stærkt på den strækning, så det ville være rigtig rart med en cykelsti.

Med venlig hilsen

Asta Levin Andersen, 15 år

Under Himlen 9

Jeg hedder Line og er 13 år gammel. Næste år skal jeg starte på Vig skole, derfor kunne jeg super godt tænke mig, at der kom en cykelsti, så jeg kunne cykle i skole. Uden cykelsti er det for farligt.

Mvh.

Line Hybholt

Line bor i Egebjerg.

——————————————-

I cykelstigruppen har vi alle været ude at cykle for at besigtige ruten og komme med et realistisk bud på, hvordan cykelstien kan placeres. Herunder kan du læse, hvad vi har fremlagt for kommunen som forslag til stiens placering. Vi har haft et forslag i støbeskeen om at lade stien køre gennem skoven, men det er sløjfet, idet rigtig mange, og specielt børn ikke har lyst til at benytte stien når det er mørkt.

Forslag til placering af cykelsti på strækningen mellem Nyk. Sj til Egebjerg og videre til Vig.

Overordnet set forestiller vi os, at der bliver tale om en dobbeltrettet cykelsti, der i sagens natur kommer til at ligge langs den ene side af vejen. På strækningen mellem Nyk. Sj. og Egebjerg bliver det langs Egebjergvej.

I selve Egebjerg by laves der en særskilt løsning.

Mellem Egebjerg og Vig kommer stien til at ligge langs Glostrupvej, videre langs Sidingevej og endeligt langs Møllevej.

Rutebeskrivelse med start i Nyk. Sj.

Der er cykelsti fra Nyk. Sj. langs Egebjergvej til man kommer til Vandrehjemmet. Herfra forestiller vi os, at stien fortsætter på vejens vestlige side. På det første stykke ligger den langs vejen indtil man kommer frem til grusparkeringspladsen på Egebjergvejs vestlige side. Herfra skal stien føres ind over eller gennem diget, så den kommer til at ligge bag ved stendiget, men langs vejen. Fremme ved Kildehusene føres stien bagom(på vestsiden) husene, over brændepladsen og retur til Egebjergvej.

Når stien når frem til Strandhusene er forslaget, at den fortsætter som dobbeltrettet sti gennem byen på den eksisterende vej, ved at den markeres med blå maling og refleksbrikker på vejbanen. Denne markering og synliggørelse af stien og dermed cyklisterne kunne med fordel suppleres med fartdæmpende foranstaltninger, der medfører at bilerne nedsætter  hastigheden, men samtidig ikke generer busserne.

Fra Strandhusene og videre frem ti l Lestrup fortsætter stien med at ligge langs vejens vestlige side. De stedet, hvor stien har svært ved at være der kan vejen stort set altid udvides i den modsatte side, så der på denne måde skabes plads til stien uden at genere husene langs vejen.

Fra Lestrup fortsætter stien langs vejens vestlige side. Et enkelt sted skal den muligvis føres bagom et hus, men ellers er pladsforholdene i orden.

Fra Lestrup kan man vælge en alternativ rute, ved at ligge stien i de markskel der fører fra Lestrup ned til foreningen Fri & Fro, hvorfra den så kan kobles på byen.

Beskrivelse af stien i Egebjerg by.

I selve byen forestiller vi os, at selve vejen gøres så smal som muligt. Der etableres fortov incl. en smal cykelsti i begge sider af vejen hele vejen langs Egebjerg Hovedgade. Det samme etableres langs Glostrupvej, indtil man kommer ud af byen i retning mod Vig.

Beskrivelse af stien mellem Egebjerg og Vig.

Fra Egebjerg og hele vejen til Vig forestiller vi os, at stien ligger langs den nordlige side af vejen. De steder, hvor husene ligger tæt på vejen, gøres denne bredere modsat huset, hvilket giver plads til stien.

I cykelstigruppen har vi holdt et godt og konstruktivt møde med kommunen.

Nu er planen, at kommunen indenfor en overskuelig fremtid får lavet en trache(tror jeg nok det hedder)! Med andre ord skal de tegne en streg på kortet, der hvor cykelstien skal ligge når den bliver lavet. Den streg kræver en del! Der skal undersøges dit og dat og det kræver ressourcer. Vi blev spurgt om vi kendte nogen der kunne hjælpe kommunens folk med at lave dette arbejde? Derfor efterlyser vi en eller flere personer der har erfaring med projektering af infrastruktur, i denne forbindelse en cykelsti.

 

August 2013:

I maj i år vedtog politikerne i Odsherred byråd at afsætte 75.000 kr. til udarbejdelse af trache på hele strækningen. Arbejdet er så småt igang og vi ser frem til en fastlæggelse af stien, så vi kan arbejde videre ud fra det. Jørgen Stoltz og Jørgen fra Æble Alle i Strandhusene arbejdet tæt sammen med kommunen om at udarbejde tracheet.

For at skabe opmærksomhed om vigtigheden af projektet har vi fået udarbejdet cykelstibadges og klistermærker. Førstnævnte kan bæres på tøjet eller lignende og klistermærkerne egner sig til at sætte på biler, postkasser eller lignende. Inden længe får vi også lavet nogle T-shirts med cykelstilogoerne.

 

 

 

 

 

       Badgene koster 25 kr./stk eller 5 for 100 kr.                                                         Klistermærkerne koster 50 kr./stk.

Du kan købe ovenstående i Egebjerg Børnehave, Lestrup fodersalg, hos Jørgen og Anette på Æble Alle 22 i Strandhusene, eller hos Morten Hylleberg, tlf. 299 399 30.

Overskuddet ved salg går ubeskåret til cykelstiprojektet.

Hvis du kunne tænke dig at bidrage til, at der kommer en cykelsti på strækningen mellem Nyk. Sj til Vig via Egebjerg, så har du muligheden nu. Din hjælp vil blive meget værdsat. Først til mølle !!

————————————————–

Cykelstigruppen består af borgere fra Egebjerg og andre der bor langs ruten mellem Egebjerg og Nyk. Sj. Pt. er der ingen personer med i gruppen der bor på strækningen mellem Egebjerg og Vig. Hvis du har gode ideer eller lyst til at være med i arbejdet kan du kontakte tovholder for gruppen Lisbet U Hansen, tlf. 59 32 93 63/40 81 31 12 eller Morten Hylleberg på tlf. 299 399 30

bottom of page