top of page

Egebjerg energilandsby

Egebjerg er blevet udvalgt som den ene af to energilandsbyer i Odsherred. Kommunen har støttet projektet med 50.000 kr.

 

Her er visionen for fremtidige aktiviteter. Vi forestiller os vores arbejde kan køre ad fem spor.

Tovholder for gruppen: 

Peter Bendixen

tlf. 24422954

Spor 1: Egebjerg skole som centrum for bæredygtig udvikling.
Spor 2: Inspirerende arrangementer om bæredygtighed.

Her kunne vi som led i etableringen af Egebjerg energicenter på skolen: 

 • Arrangere undervisningsforløb i bæredygtig udvikling for hele kommunens skolebørn.

 • Arrangere sommerskole, hvor emnet bæredygtig udvikling er omdrejningspunktet. Kan tænkes sammen med flere af de andre bolde vi har i luften, f.eks. turisme.

 • Arrangere kursusforløb for andre lærere i bæredygtig udvikling.- Gøre Egebjerg skole co2-neutral ved blandt andet at sætte solceller på taget, der kan drive jordvarmeanlægget.

 • Implementere tankerne bag OPUS-projektet om skolemad på Egebjerg skole. Projektet er et samarbejde mellem Arne Astrup fra KU-life, Claus Meyer m.fl. Her har man formuleret nogle dogmer for bæredygtig mad udmøntet i titlen, “Ny nordisk hverdagsmad”. Dette område kan tænkes sammen med planerne om café-virksomhed i Egebjerg.

Her tænker vi på diverse foredrag.

Ideer:

 • Foredrag om energiforbedringer af boligen ved Energitjenesten. Det første har været der i juni 2013 og flere er i støbeskeen.

 • Filmforevisning, “An inconvenient truth”, med Al Gore, evt. suppleret med oplæg og debat fra den grønne tænketank Concito.

 • Filmforevisning, “Jorden set fra oven”.

 • Ekskursion til Samsø energiakademi suppleret med foredrag af Søren Hermansen.

Spor 3: Støtte op om energioptimering i private boliger.
 • Der er nu muligt via Odsherreds erhvervsråd at få lavet gratis boligcheck. Erhvervsrådet har udvalgt Egebjerg og omegn som udgangspunkt for deres energikampagne. Over 50 huse er allerede blevet cheket. Det vil et godt stykke ud i fremtiden være muligt at benytte denne gratis ordning. Kontakt erhvervrådet.

Spor 4: Bæredygtig Transport
 • Vi vil undersøge behovet og mulighederne for en delebilsordning, til de der kun har brug for bil/bil nr. 2 en gang i mellem.

 • Undersøge markedet for Elbiler og laderstationer, som mulighed i Egebjerg.

 • Cykelstigruppen arbejder allerede både praktisk og politisk for at få cykelstier til Egebjerg.

Spor 5: Fælles energi og varmeforsyning
 • Undersøge udbyttet ved et fælles solfangeranlæg.

 • Undersøge allerede eksisterende fælles varmeforsyninger i små landsbysamfund i landet, og udarbejde en vurdering af muligheder for det i Egebjerg.

bottom of page