GENERALFORSAMLING 2020

VI AFHOLDER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 20 august, kl. 18.30

I EGEBJERG KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS

Dagsorden i følge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Formandens beretning . Efter selve beretningen hører vi status fra Tovholderne.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

6. Indkomne forslag

7. Valg

8 Eventuelt

Webadministrator og design: Lars Levin Andersen larslevinandersen@gmail.com

  • Facebook Clean
  • Facebook Clean