top of page

GENERALFORSAMLING 2022

Egebjerg og Omegns Bylaug

generalforsamling den 5. april 2022

18.00-21.00

Egebjergbjerg Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg

Vi byder på tapas fra kl. 18.00-18.30

Dagsorden:

1.Valg af dirigent. Bestyrelsen forslår Peter Funch som dirigent.

2.Valg af referent.

3.Valg af stemmetællere. Vi vender tilbage til dette punkt, hvis vi får brug for optælling.

4.Formandens beretning. Efter selve beretningen hører vi status og planer fra Tovholderne og vores inviterede politikere: Mathias Hansen, Thomas Nicolajsen og Claus Starup.

5.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020 0g 2021.

6.Indkomne forslag sendes til egebjergbylaug@gmail.com senest 29.marts.

7.Valg af formand i ulige år. Lena Faurschou fortsætter i 2022.

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer i lige år. Bestyrelse består af 6 medlemmer foruden formanden. De vælges for 2 år ad gangen. Sidste år valgte I Jesper Adler, Maibrit Ahasverus og Anja Berthou.

I år er Susan Baca, Hans Henrik Øhlers og Bo Biilmann på valg.

9.Valg af indtil 3 suppleanter for 1 år, så har du tid og lyst hører vi meget gerne fra dig!

10.Valg af bilagskontrollanter (revisorer)

Sidste år blev Keld Skovgaard valgte for 2 år.

Peter Hagelund er på valg for 2 år. 

11.Valg af bilagskontrollant-suppleant for 1 år.

 

12. Eventuelt.

bottom of page