GENERALFORSAMLING 2021

Generalforsamling i Egebjerg og omegns Bylaug

Tirsdag d. 21. september 2021

Egebjerg Kultur- og forsamlingshus

Kl. 18.00-18.30

Tapas 

(tilmelding til Lena Faurschou 53878747)

 

18.30-21.00 

Generalforsamling

Dagsorden i følge vedtægterne (se egebjergonline.com)

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Formandens beretning. Efter selve beretningen hører vi status fra Tovholderne.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

6. Indkomne forslag sendes til Egebjergbylaug@gmail.com senest 14. september

7. Valg

8 Eventuelt