top of page

Kløverstier

Kløverstier er 4 ruter på hhv. 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 km. Ruterne ligger i og udenfor byen. Langs ruterne bliver der opsat infotavler mv.

 

Der kan søges om tilskud via Friluftsrådet til etablering af ruterne, så længe vi bare selv vil gøre arbejdet.

 

Hvis du har lyst til at være med til at bestemme, hvordan ruterne skal sno sig i by og på land, så kontakt Jørgen som anført ovenfor og I er godt igang.

Tovholder for gruppen: 

Jørgen Stoltz

tlf. 20 48 89 16

bottom of page