top of page
Projektet
Fabeldyr
Martin Nybo
 
Tekster, alfabet og vers
Nanna Foss
 
Sang og sangtekst
Søren Erland Hansen
Film og hjemmeside
Lars Levin Andersen
Layout på bog
Hanne Lerstrup Pedersen
 
Tovholder
Morten Hylleberg
Crowdfunding af ’Fabeldyrene i Egebjerg’

Egebjerg og Omegns Bylaug ville gerne udvide bestanden af Fabeldyrsskulpturer med hjælp fra områdets børn og to lokale kunstnere. Men der manglede de sidste penge for at kunne realisere projektet – så lokalbefolkningen fik nu mulighed for at støtte Fabeldyrenes rejse. Du kan se sponsorer på under hovedsiden om fabelsyrene.

 

Baggrunden for projektet

I forbindelse med byforskønnelsen for et par år siden blev der lavet et flot kunstværk, som hænger på Brugsens væg. Der blev også lavet et par Fabeldyr (Egebjergpingviner, har nogen kaldt dem), som har haft deres gang rundt i lokalsamfundet, og som nu står over for Brugsen og følger med i stort og småt.

Alle, der har haft kunstværkerne stående, har været kede af det, når de rejste videre. Derfor søgte Egebjerg og Omegns Bylaug om penge i lokaldemokratipuljen fik tildelt 50.000 kr. til at styrke avlsarbejdet. Pengene rækker til 10 kunstværker mere, som stilles op rundt i Egebjerg og Omegn, hvor de vil give næring til lokal historiefortælling, bidrage til vores fællesskabsfølelse og styrke vores identitet på Egebjerghalvøen. 

 

Inddragelse af lokale børn og kunstnere

For at skabe lokal forankring i projektet har to lokale kunstnere, forfatter Nanna Foss og keramiker Martin Nybo i samarbejde med Nordskoen afd. Egebjerg lavet workshops med eleverne i skolen og børnehaven. Sammen med Nanna har børnene digtet historier  om Fabeldyrene og give dem egenskaber – med inspiration fra lokale sagn om fx Lommestenen. Sammen med Martin har børnene formet deres egne Fabeldyr i ler og tegninger.

Historierne samt deres egenskaber og figurerne fra de to workshopdage har efterfølgende inspireret Nanna og Martin i deres arbejde, hvilket har resulteret i 12 store skulpturer med hver deres personlige vers og info om egenskaber tilknyttet. Skulpturerne bliver placeret rundt omkring på Egebjerghalvøen, når de har været en tur på bibliotekerne i Asnæs og Nykøbing Sj.  Du kan her på  EgebjergOnline læse, høtre og se alle Fabeldyrenes vers og følge med i deres tilblivelsesproces. 

bottom of page